सामुहिक विवाह समिति

img

सामुहिक विवाह समिति

सामूहिक विवाह समिति का पुर्नगठन

श्री पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज सामूहिक विवाह समिति, समदड़ी (राज.) का पुर्न:गठन निम्न प्रकार से किया गया है

-

हाईपावर कमेटी - गिरधारीलालजी मगनाजी भाटी ,(ढिढस)   मांगीलालजी जेताजी सोलंकी (बोकड़ा),   बगदाजी थोनाजी गोयल (देबावास),   मोहनलाल सवाजी सोलंकी (तिलवाड़ा)

नई कारिकारिणी

1. अध्यक्ष- बाबूलालजी पदमाजी पंवार (टापरा)

2.उपाध्यक्ष - रमेशजी लालाजी चौहान (जालोर)

3. उपाध्यक्ष - बाबुलालजी रूपाजी परमार (भाभर)

4.उपाध्यक्ष - बाबुलालजी शंकरजी परमार (भाद्राजून)

5. उपाध्यक्ष - अम्बालालजी मोडाजी परमार (पायला)

6.उपाध्यक्ष - हीरालालजी रूपाजी परमार (काठाडी)

7.उपाध्यक्ष - भंवरलालजी बाबुलालजी भाटी (माण्डवला)

8. संरक्षक - मोहनलालजी कस्तूरजी डाबी (ढालू)

9. संयोजक - गोविन्दजी पुंजाजी पंवार (टापरा)

10. मंत्री - दौलतराजजी शंकरजी परमार (मोकलसर )

11. सहमंत्री - किसनलालजी पुंजाजी चौहान (कालेवा)

12. कोषध्यक्ष - नटवरलालजी केरिंगजी परमार ()

13.सह कोषाध्यक्ष- परसमलजी तेजाजी गोयल (मियोकावाडा)

14.प्रवक्ता-धनराजजी वंशीलालजी दैया (सिणली जागीर)

15.सांस्कृति मंत्री - जयन्तीलालजी सवाजी परमार (भनावास)

16.संगठन मंत्री - खुसालजी माधवलालजी सोलंकी (देवन्दी)

17. कार्यकारिणी सदस्य

- सर्व श्री मोहनलालजी चमनाजी पढ़ियारिया (खंडप) नेमीचंदजी केवलजी दैया (वरिया) मदनलालजी सेसाजी चौहान (पिंडारण) राणारामजी मसराजी सोलंकी (बायतु) लालजी हीरजी दैया (डिसा) जोगारामजी गुलारामजी चौहान (जेतपुर)। महेंद्रजी पुखराजजी दैया (धुन्दाडा) ताराजी जिताजी पढ़ियारिया (समदड़ी) पुखराजजी सवाजी डाबी (पादरू) दीपचन्दजी साहेबजी सोलन्की (बावतरा)

प्रेषक : बाबुलालजी पंवार, अध्य्क्ष ......

Coming soon

Link Text